SKS Kalite Yönetim

1. Kalite Yönetim Birimi

2. Sağlıkta Kalite Standartlarına Göre Oluşturulan Komiteler

3. Bölüm Kalite Sorumluları

4. SKS kapsamında gerçekleştirilecek eğitimlerin planı

5. Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi

6. Hasta ve Çalışan Güvenliği Yönetmeliği

7. Çalışan Güvenliği Genelgesi

8. Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığının Web sitesine erişim linki
http://www.kalite.saglik.gov.tr

9. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Özdeğerlendirme Planı