Göz 2 KliniğiDiğer fotoğraflar için tıklayın.

Kliniğimiz şefi Doç.Dr.Ersin OBA'nın yönetiminde,

Uzmanlarımız:
Op.Dr.Mehmet DEMİR
Op.Dr.Gökhan GÜLKILIK

Asistan Doktorlarımız:
Dr.Banu ARSLAN
Dr.Hüseyin FINDIK
Dr.Ceylan USLU
Dr.Serkan ERDENÖZ
Dr.Halil Hüseyin ÇAĞATAY
Dr.Zeynep G. ÖZKURT
Dr.Mahmut ODABAŞI

ile 24 saat hizmet vermektedir.

2. Göz kliniği haftanın Pazartesi ve Çarşamba günleri ameliyat, Salı ve Perşembe günleri poliklinik hizmeti vermekte, Cuma günleri ise 1. göz kliniği ile dönüşümlü olarak ameliyathane veya poliklinikte çalışmalarını sürdürmektedir.

Glokom hastalarının tanı ve takibinde kullanılan, applanasyon ve pnömotik tonometre, pakimetre, görme alanı testleri yapılmaktadır. Retina hastalarının tanı-takip ve tedavisinde kullanılan fundus anjiografi ve argon lazer aletlerine sahiptir. Ayrıca hem glokom hem de retina hastalıklarının tanı ve takibinde kullanılan OCT cihazı da hastaların hizmetinde kullanılmaktadır. Korneal düzensizlikleri belirleyen korneal topografi cihazı ve göz içi ultrasonografi yapabilen cihaz da kliniğimizde mevcuttur.

Polikliniğimizde glokom, retina, kornea, katarakt hastalarının takibi yapılmakta ve günde ortalama 250- 280 arasında hasta muayenesi yapılmaktadır.

Kliniğimizde ağırlıklı olarak katarakt ameliyatları yapılmakla birlikte, şaşılık, göz yaşı kanalı tıkanıklığı, kapak düşüklüğü ve göz kapağının diğer bozuklukları, glokom ve retina ameliyatları başarı ile yapılmaktadır.

BİLİMSEL YAYINLARIMIZDAN BAZILARI

 1. Tassignon M.J., Oba E., Liesenborghs F., Stempels N.: La Place de l'indentation temporaire par ballonet dans le decollement retinien. Bull Soc belge-Ophtalmol 228:23-31, 1988.
 2. Oba E., Salu P., Liesenborgh F., Brihaye M.: Le syndrome de Tolosa-Hunt: Evaluation actuelle clinique et electrophysiologique. Bull Soc Opht France LXXXIX (6-7):765-770, 1989 .
 3. Şener A.B., Oba E., Sungur G.: Worst iris claw lensi ile diğer açı destekli ön kamara lenslerinin karşılaştırmalı sonuçları. Türk Oftalmoloji Derneği Bursa Şubesi XIII. Kış Sempozyumu (İntraoküler lens implantasyonu ve refraksiyon cerrahisi, 13-16 Aralık 1990, Grand Yazıcı Hotel Uludağ Bursa) Bülteni. Ed: Özçetin H., Ertürk H., Gelişken Ö. s: 47-52.
 4. Oba E., Şener A.B., Stempels N., Tassignon M.J.: Komplikasyonlu ön kamara göz içi lenslerinde repozisyon veya ekstraksiyon uygulamaları ve klinik sonuçları. T Oft Gaz 21:259-261, 1991.
 5. Oba E., Er H.: Göz içi lensli veya lenssiz planlı ekstra kapsüler katarakt ekstraksiyonu sonrası sığ ön kamara oluşum nedenleri. T Oft Gaz 22: 138-140, 1992.
 6. Kocabora M.S., Oba E., Saylık M., Akmut T.: Diabette renk görme defisitleri ve uyarılmış potansiyel değişiklikleri. T Oft Gaz 22:595-601, 1992.
 7. Oba E., Kocabora M.S., Saylık M.: Diabetik hastalarda arka kamara lens implantasyonu sonuçları. T Oft Gaz 22:482-485, 1992.
 8. Tüysüz M., Oba E.: Değişik etyolojili yüksek astigmatizmalı olgularda iki ayrı tip yumuşak torik kontakt lens uygulaması sonuçları. T Oft Gaz 22:476-478,1992.
 9. Oba S., Oba E., Torun R.: Non depolarizan kas gevşeticilerinin inhalasyon anestezikleri ile kombine kullanımlarının göz içi basıncı üzerine etkileri. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni 3:318-331, 1992.
 10. Oba E., Tüysüz M.: Dev papiller konjonktivit'de topikal indometazin tedavisi. T Oft Gaz 22:315-317, 1992.
 11. Oba E., Öztürk M., Akmut T., Oba S.: Bilateral konjenital katarakt olgularında simultane cerrahi. T Oft Gaz 22:473-475,1992.
 12. Öztürk M., Oba E., Er H.: Konjenital glokomlarda siklodializ ile kombine edilmiş trabekülektomi sonuçları. T Oft Gaz 23:97-99, 1993.
 13. Oba E., Karslıoğlu Ş., Borlu M.: Göziçi lensi implantasyonunda viskoelastik maddeler ve "Anterior Chamber Maintainer" kullanımının erken dönem göziçi basıncı üzerine etkilerinin karşılaştırılması. T Oft Gaz 23:183-185, 1993.
 14. Oba E., Daniel Y., Tassignon M.J., Salu P., De Wilde F., Brihaye M.: Santral retinal ven tıkanıklıklarında fundus fluoresein anjiografi, elektroretinografi ve Doppler ultrasonografinin prognostik açıdan değeri. T Oft Gaz 23:330-335, 1993.