Plastik ve Rekonstüriktif Cerrahi KliniğiDiğer fotoğraflar için tıklayın.

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Nedir? Ne yapar?

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi (Yeniden Yapım ve Onarım Cerrahisi)

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi; doğumsal veya sonradan edinilmiş anomalilerin (biçim bozukluğu), şekil ve fonksiyon bozukluklarının giderilmesine ve vücut imajının düzeltilmesine çalışan bir cerrahi daldır. Plastik, Yunanca "plasticos" tan gelen bir sözcüktür ve "şekillendirmek", "bir kalıba uydurmak" anlamlarına gelir. Rekonstrüktif ise Latin kökenli bir sözcüktür ve "yeniden yapmak" anlamına gelir.

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi; tüm vücut yüzeyinde oluşan her türlü cerrahi problemle ilgilenir. Vücudun şekil ve fonksiyonlarını bozan olaylar doğumsal, travmatik veya edinsel kaynaklı olabilir. Örneğin; doğumsal olarak oluşan yarık damak-dudak, yapışık parmak (sindaktili), vasküler kitleler (hemanjiomlar gibi); travmatik olarak oluşan yanıklar, trafik kazalarına bağlı yüz yaralanmaları, çeşitli kesiler ve organ kopmaları; edinsel olarak oluşan çeşitli deri ve yumuşak doku tümörleri, kronik yaralar bu cerrahi disiplin alanı içindedir. Kemik (özellikle yüz-kafa ve el kemikleri) ve kıkırdak çatıdaki (kulak ve burun kıkırdakları gibi) kayıplar, şekil bozuklukları, patolojik olaylar (tümör, kist, enfeksiyon vb)  yine plastik cerrahi uğraşı alanı içindedir. Bunun için klasik cerrahi yöntemler yanında mikrocerrahi, lazer sistemleri, endoskopi ile çeşitli kimyasal ajan ve ilaçlardan yararlanabilir.

Özetle; Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi tüm vücut yüzeyinde deri derialtı ve kemikler etkileyen her türlü defektin (boşluğun) onarılmasına çalışır. Bunu yaparken temel kural hangi dokular kaybolduysa ona benzer dokularla onarım yapmaktır.

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahinin ilgi alanları:
 • Yüz şekil bozuklukları– Asimetriler, doğumsal kitleler, nadir yüz yarıkları

 • Yarık dudak-damak

 • Kraniofasiyal - maksillofasiyal anomaliler (ör: çene, yüz ve kafa kemikleri şekil bozuklukları, düzensizlikleri, eksiklikleri

 • Ortognatik cerrahi (Çene kapanma bozuklukları)

 • Kulak kepçesi yokluğu, kepçe kulak ve diğer şekil bozukluklar

 • Burun defektleri, tümörleri, kopmaları

 • Tükrük bezi problemleri

 • Doğumsal tümör, nevüs (ben), kitleler, damar malformasyonları, hemanjiomlar

 • Yüzün kemik ve yumuşak doku travmaları

 • Maksillofasiyal cerrahi (Trafik kazası, tümör ve diğer nedenlerle olan kemik defektleri-kırıkları-şekil ve fonksiyon bozuklukları, çene cerrahisi

 • Baş-boyun tümörleri ve bunların defektlerinin onarımları 

 • Meme yokluğu, asimetrisi veya fazla meme dokusu

 • Kanser sonrası meme rekonstrüksiyonu

 • Jinekomasti (Erkekte büyük meme)

 • Genital organların doğumsal anomalileri (Epispadias, hipospadias, vaginal agenezi vb)

 • Genital organların onarımları, kopan organların replantasyonu, 

 • Göğüs ve karın duvarı defektleri

 • El Cerrahisi (Travmalar, tümörler, parmak transferleri, parmak onarımları-uzatılması vb)

 • El ve ayaktaki eksiklikler ve şekil bozuklukları

 • Periferik sinir problemleri (travmalar, nöropatiler, defektler, kitleler)

 • Deri ve yumuşak doku tümörleri

 • Akut yanık ve yanık sonrası oluşmuş deformiteler, kasılmalar, büzüşmeler, elektrik ve kimyasal maddelerin yumuşak dokularda yaptığı hasarlar

 • Çeşitli enfeksiyon, radyasyon ve diğer etkilerle deri ve derialtında oluşan yaralar

 • Kronik yaralar (bası yaraları, venöz yaralar, diyabetik ayak yaraları gibi)

Plastik Cerrahide onarım için kural önce en basit ve en az zarar verecek yöntemin seçilmesidir. Bir yaranın öncelikle primer onarılması (sütüre etmek gibi) düşünülür, eğer bir doku kaybı varsa greft (deri yaması) uygulaması gündeme gelir. Bu yöntemin de uygun olmadığı durumlarda (derin ve kompleks doku kayıpları, açık kemik ve tendon yaralanmaları gibi) flepler kullanılmaldır. Flepler doku defektinin durumuna ve yerine göre lokal basit fleplerden (örneğin deri flepleri) kompozit fleplere (birden fazla dokuyu içeren) doğru bir akış şeması içinde düşünülerek planlanır. Plastik cerrahide temel kural kaybolan dokulara en yakın dokuların kullanılarak onarım yapılmasıdır. Gerek plastik cerrahide ve gerekse estetik cerrahide öncelikle otolog dokular (kişinin kendinden alınan) kullanılması uygundur. Fakat otolog dokular için donör alanlar veya hasta uygun değilse diğer kaynaklara başvurulabilir (Homogreftler, heterogreftler ve alloplastik materyaller). Örneğin geniş yanıklarda öncelikle hastanın sağlam bölgelerinden alınan deri greftleri (deri yamaları) tercih edilir. Bu alanlar yetersizse diğer insanlardan, kadavralardan alınan deriler (homogreft) ve hatta hayvanlardan elde edilen deriler (heterogreft) kullanılabilir. Otogreftler dışındakiler insanda geçici biyolojik örtü olarak kullanılırlar, yarada tutmaları söz konusu değildir. Başka bir örnek kemik kayıpları için verilebilir. Yüz kemik kayıplarında öncelikle diğer vücut bölgelerinden kemik alınıp defekt olan bölgeye uygulanır. Ancak bu kaynak yetersiz veya kullanılamıyorsa alloplastik materyaller (poröz polietilen, hidroksiapatit, titanyum vb) kullanılabilir.

Estetik Cerrahi (Kozmetik Cerrahi)

Plastik cerrahi içinde bir yan daldır. Estetik (veya kozmetik) cerrahi vücut imajının daha güzel ve mükemmele ulaştırılmasını sağlamak için yapılan operasyon ve girişimlerle uğraşır. Burada tıbbi bir problemden çok estetik problemler vardır. Medyada, plastik cerrahinin estetik yönüne ait haberler daha fazla yer almakta ve belki de bu nedenle halk plastik cerrahları sadece estetik cerrahi yapan kişiler olarak algılamaktadırlar. Oysa plastik cerrahlar kliniklerde daha büyük oranda onarım cerrahisi (rekonstrüktif cerrahi) ile uğraşmaktadırlar.

Tüm plastik cerrahlar uzmanlık eğitimleri sırasında aynı zamanda estetik cerrahi eğitimi görürler ve bu operasyonları yapmakta tek yetkili cerrahlardır. Estetik cerrahi uzun bir eğitim ve deneyim gerektirir. Bu tür operasyonlar hem cerrahi hem de artistik yetenek gerektirir. Estetik cerrahide her zaman estetik değil, bazen de tıbbi problemler çözülür. Örneğin aşırı şişman bir gövdenin veya dev boyutlarda büyümüş memelerin (gigantomasti) cerrahi olarak düzeltilmesi hem tıbbi hem de estetik problemleri birlikte çözmektedir. Bir organın estetik düzeltilmesi yanında fonksiyonu da son derece önemlidir. Örneğin: estetik burun cerrahisinde (Rinoplasti) şekil ve nefes alma problemleri birlikte düzeltilmelidir.

Ülkemizde meme estetik cerrahisi (büyütme-küçültme-dikleştirme), burun estetik cerrahisi (rinoplasti), vücut kontur cerrahisi (liposakşın, lipektomi, abdominoplasti), yüz germe-yenileme, göz kapağı cerrahisi (blefaroplasti), kulak kepçesi düzeltilmesi (kepçe kulak) sıklıkla yapılan estetik operasyonlar arasındadır.

Estetik cerrahi operasyonları için uzman plastik cerrahlara başvurmak gerekir. Diğer alanlardaki doktorların estetik cerrahi yapmaya çalışmaları tıbbi, etik ve adli birçok problem yaratmaktadır ve ehil olmayan ellerdeki hastalar düzeltilmesi çok güç komplikasyonlarla karşılaşmaktadır. Bu yüzden hastaların yukarıdaki problemlerle ilgili olarak cerrah seçerken mutlaka “Plastik ve Estetik Cerrahlara” başvurmaları kendi yararlarına olacaktır.

Estetik Cerrahi Uğraşı alanları

 • Estetik ve fonksiyonel burun düzeltilmesi (Rinoplasti, septorinoplasti)

 • Yüz yenileştirme (Yüz germe- göz kapağı ve ağız çevresi revizyonları, kırışıklıkların tedavisi)

 • Endoskopik yüz-alın germe, kaş kaldırılması

 • Göz kapağı estetiği (Blefaroplasti)

 • Kepçe kulak ve kulak kepçesindeki diğer estetik problemlerin düzeltilmesi ,

 • Çene büyütme ve küçültme operasyonları (Mentoplasti),

 • Deride skar (yara izi) ve düzensizliklerin giderilmesi,

 • Saç ekimleri- replasmanları

 • Lazer uygulamaları (Yüz soyma, lekelerin ve damar malformasyonlarının giderilmesi

 • Estetik meme operasyonları :Büyütme, küçültme ve dikleştirme

 • Aşırı deri-derialtı yağ dokusunun azaltılmasına yönelik operasyonlar (liposuction- lipektomi)

 • Karın germe (Abdominoplasti)

 • Bacak kontur düzeltme (yağ alınması, enjeksiyonları veya bacak implantları ile)

 • İmplantlarla (yumuşak dokuya uygulanan protezler) kontur düzeltmeleri (Kalça ve uyluk implantları, erkekte pektoral (göğüs) implantlar- bacak implantları gibi)

 • Cilt bakımları ve girişimleri

Estetik cerrahide amaca ulaşmak için operatif ve operatif olmayan yöntemlere birlikte veya ayrı ayrı başvurulabilir. Örneğin yüz gençleştirmede önce yüz germe (ritidektomi= face lift) yapılır daha sonra ince çizgiler ve lekeler için kimyasal soyma (peeling) ve dolgu maddesi enjeksiyonu yapılabilir. Operasyon gerektiren estetik problemlerin (sarkmış bir deri, bölgesel yağ toplanmaları, hipertrofik bir meme gibi) ancak operatif yöntemlerle giderilebileceği unutulmamalıdır. Operasyon yerine hastalara henüz bilimselliği kanıtlanmamış ve genellikle plastik cerrahlar dışındaki kişilerce uygulanan bazı yöntemler (mezoterapi, karboksiterapi vb) belirgin bir yarar sağlamamaktadır.

Estetik cerrahide yukarıda listelenen major operasyonlar dışında, lekeler, ince kırışıklar, akne veya eski yara izleri için cilt soyma yöntemleri (lazerle, kimyasal veya mekanik peeling); çukurluk ve kontur bozuklukları için yağ enjeksiyonları (lipofilling); deprese skarlar ve kırışıklıklar için dolgu maddeleri (kollajen, hyaluronik asit gibi); alın ve göz kenarı çizgileri için botoks uygulamaları, dudak kalınlaştırma için yağ ve çeşitli dolgu maddeleri enjeksiyonu gibi yardımcı yöntemler uygulanmaktadır.

Türk Plastik Cerrahisi gerek bilimsel, gerekse cerrahi yetenek olarak dünyada çok iyi bir yere sahiptir. Dünyada yapılan tüm plastik ve estetik cerrahi operasyonlar ülkemizde aynı kalitede yapılabilmekte , birçok yabancı uyruklu hasta ülkemize gelerek ameliyat olmaktadır.

Plastik Cerrahi içinde özelleşmiş yan dallar:

Estetik (Kozmetik) Cerrahi: Hastanın daha estetik ve orantılı bir vücuda kavuşması için yapılan operasyonlardır. İlgili vücut kısmı (burun, meme, karın) anatomik ve estetik ölçülere dayanarak daha mükemmel ve çevre konturlarla uyumlu hale getirilir. Bu cerrahide yağ enjeksiyonlarından ve çeşitli implantlardan yararlanılabilir.

Maksillofasiyal Cerrahi: Yüz kemiklerinin her türlü cerrahisi ile ilgilenir. Yüz kemik kırıkları, tümörleri, ortognatik düzeltmeler (çenelerin ileri veya geriye alınması), doğumsal yüz yarıkları düzeltilmesi bu alan içindedir.

Kraniofasiyal Cerrahi: Kafatası kemiklerindeki anormallikleri ve şekil bozukluklarını düzeltir. Doğumdan sonra fark edilen kafatası şekil bozuklukları (kule kafa, çekiç kafa, basık kafa) beyin gelişimini de olumsuz etkileyeceği için kraniofasiyal cerrahi sayesinde düzeltilir. Kafatası kemiklerinde sonradan oluşan defektler, şekli bozuklukları çeşitli otolog doku (başka bir yerden alınan kemik ve kıkırdak) veya alloplastik materyallerle onarılabilir.

Mikrocerrahi: Özel mikrocerrahi aletleriyle operasyon mikroskobu altında yapılan bir cerrahidir. Kopan el, ayak ve diğer dokuların yerine dikilmesi (replantasyon) bu cerrahi teknikle yapılabilir. Küçük çaplı damar ve sinirlerin dikilmesi sayesinde kopan organa işlevi yeniden kazandırıldığı gibi, bir defekte başka bir bölgeden dokuların transferi de olasıdır (Serbest flepler). Günümüzde 0,5 mm çapına kadar ince damar ve sinirler dikilebilmektedir.

El Cerrahisi: Eldeki travmatik (kesikler, ezilmeler, kopmalar) defektlerin, şekil ve fonksiyon bozukluklarının düzeltilmesi, doğumsal bozuklukların (parmak anomaliler, yapışık ve fazla parmaklar, yarık el, deforme el vb) düzeltilmesi, tendonların ve sinirlerin onarımı, el tümörleri, el yanıkları tedavisi el cerrahisi sayesinde yapılabilmektedir.

Endoskopik cerrahi: Endoskop yardımıyla yüz ve alın gerilmesi, meme protezi yerleştirme, sinir ve damar cerrahileri olası hale gelmiştir.

KLİNİĞİMİZİN TARİHÇESİ

Şişli Etfal Eğitim ve araştırma Hastanesi Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği 01.01.1987 tarihinde Doç. Dr. Hülya Aydın tarafından, hastanemizin altıncı katında;3'ü özel oda, 30 yataklı bir klinik olarak kurulmuştur.

Kurucumuz Doç. Dr. Hülya AYDIN' ın Ekim 1992 tarihinde İstanbul Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi A.B.D ‘ındaki öğretim üyeliğine geri dönmesi üzerine, Prof Dr. Lütfü Baş 02.02.1993 tarihinde klinik şefliğine atanmıştır.

2001 yılında klinik 2 ayrı klinik olarak ayrılmış Doç. Dr. İsmail Kuran 2.Plastik,

Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği Şefi olarak atanmıştır. 2004 yılına kadar şeflik görevine devam etmiş, bu tarihten sonra görevinden ayrılarak Maltepe Üniversitesi'nde görev yapmaya başlamış 2007 yılında Prof.ünvanı almıştır.

Kliniğimiz halen 1.Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Klinik Şefi Prof. Dr. Lütfü Baş koordinatörlüğünde 2 ayrı klinik olarak 5 başasistan ve 9 asistan ile hizmet vermektedir.

Şu ana kadar 33 plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı yetiştirmiş olan kliniğimizde halen 9 asistan doktor eğitim görmekte olup,1 Şef, 2'si doçent 5 Başasistan kadrolu olarak görev yapmaktadır.

Klinik bünyesinde 1995 yılında kurduğumuz mikrocerrahi laboratuarı klinik asistanlarının mikrocerrahi temel eğitimi dışında farklı branşlardan yaklaşık 200 uzman ve asistanın mikrocerrahi temel eğitim kursu almasına imkan tanımıştır. Halen 2 ameliyathane, 2 ameliyathane mikroskobu, 1 laboratuar mikroskobu ve endoskopi cihazımız bulunmaktadır.

Kliniğimiz bakımdan geçirilerek iç donanımı yenilenmiş 3'ü özel oda olmak üzere 24 yataklı bir klinik olarak hizmet vermektedir.

Hafta içi her gün mesai saatleri içinde 8:00-17:00 randevu ile poliklinik ve her gün 2 ameliyathanede genel anestezi altında ameliyatlar yapılmakta, 24 saat acil plastik cerrahi girişimi gerektirecek hastalara gerekli tedaviler yapılmaktadır.

EĞİTİM AMAÇLI ÇALIŞMALARIMIZ

 • Doğrudan klasik uygulamaya yönelik plastik cerrahi eğitimi içeriğinden seçilmiş konuların, asistanlar ve başasistanlar tarafından hazırlanarak sunulduğu Cuma seminer saatleri (sa:7:30-8:30)

 • Her Cuma bir sonraki hafta ameliyat olacak özellikli hastaların endikasyonlarının tartışıldığı vaka tartışması saati.

 • Her Çarşamba sabahları hemşire eğitimi, tıp dışı genel kültür içerikli seminer anlatımı saatleri (sa:7:30-8:30)

 • Onbeş günde bir yapılan misafir öğretim üyesi konferansları.

 • Hastane içi diğer kliniklerle birlikte yapılan müşterek paneller.

 • İki ayda bir salı gecesi saat 20.00 de klinikte toplanılarak literatür anlatımı toplantılarının düzenlenmesi

 • Ülkemizin, eğitimde kendini kanıtlamış bazı Plastik Cerrahi Merkezlerinde son sene asistanların birer aylık rotasyonları.

 • Her kademede (asistan, başasistan) , fırsat oldukça yurt dışı eğitim programlarına katılım, önemli merkezlerde gözlemci doktor olarak bulunma şeklinde özetlenebilir.

RAKAMLARLA KLİNİĞİMİZ

Şişli Etfal Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniğinin, kurulduğu yıl 1462 olan poliklinik sayısı yılda 5000'lere, acil ve lokal girişimler ilk yıl sadece 380 iken yılda 2000'lere, yapılan elektif ameliyat sayısı ise toplamda 3100'lere ulaşmıştır.

Ameliyatlarımızın sadece %15 ‘ini kozmetik amaçlı girişimler oluştururken, alt ve üst ekstremiteye yönelik rekonstrüktif girişimler %40'ını,baş-boyun bölgesi kanserleri %22'sini,ülkemizin önemli sağlık sorunlarından olan yanık ve sekellerinin tedavisi %10'unu, doğumsal anomalilerin düzeltilmesi de yaklaşık % 10'unu oluşturmaktadır.

Ülke genelinde, alanımızda yapılacak çok iş olduğuna ve bu konuda çalışan kişi ve kurumlarla işbirliği yapabileceğimize, sürekli eğitim kavramı içinde inanıyoruz

Saygılarımızla.

KURULUŞUNDAN BU YANA GÖREV ALMIŞ UZMANLAR

Prof.Dr.Hülya AYDIN :1987-1993
Prof.Dr.H.Ege ÖZGENTAŞ :1990-1993
Op.Dr.Alaatin KARABACAK :1987-1987
Op.Dr.Baki ÇOKNEŞELİ :1987-1988
Op.Dr.Oğuz ÖZSAYIN :1988-1989
Op. Dr. Selahattin TULUNAY :1989-1990
Doç.Dr.Zafer ÖZSOY :1990-1992
Op.Dr.Fevzi YAVAŞ :1992-1994

KLİNİĞİMİZDEN UZMANLIK EĞİTİMİ ALAN DOKTORLAR

Dr.Tamer KOLDAŞ Uzmanlığını İstanbul Tıp Fakültesinde tamamlamıştır.
Dr.Mehmet MUTAF Uzmanlığını Ankara Numune Hast.tamamlamıştır.
Dr.Hamit GÖZ Uzmanlığını Ankara Numune Hast.tamamlamıştır.
Dr.Ramazan ERYILMAZ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi kliniğinde ihtisasını tamamlamıştır.
Dr.Taner KORKUT Uzmanlık eğitimini İzmir Devlet Hast. Tamamlamıştır.
Dr.Kemal UĞURLU Uzmanlık eğitimini Vakıf Gurebe Eğitim Hast. tamamlamıştır.

KLİNİĞİMİZDE İMTİHANA GİREREK UZMAN OLAN DOKTORLAR

Dr.Selahaddin YAMAN
Dr.Beyhan KANMAZ
Dr.Ahmet KÖREMEZLİ
Dr.İsmail KURAN
Dr.Uğur ALPAY
Dr.Naci KESKİN
Dr.H.Soner TATLIDEDE
Dr.Ümit BORATAÇ
Dr.Hakan ÖZCAN
Dr.Ali SAKİNSEL
Dr.Cem ARI
Dr.Aydın GÖZÜ
Dr.Tuğrul TURAN
Dr.Derya ÖZÇELİK
Dr.Gürsel TURGUT
Dr.Buğra SADIKOĞLU
Dr.Ayşin KARASOY
Dr.Çağrı SADE
Dr.Aylin KURT
Dr.Semra KARŞIDAĞ
Dr.Ümran İLERİ
Dr.İlkay HÜTHÜT
Dr.Onur EGEMEN
Dr.Uğur TOSUN
Dr.Kemalletttin YILDIZ
Dr.Ercan ÇAKMAK
Dr.Nurettin UZER
Dr.Özay ÖZKAYA
Dr.Emre GÖNEN
Dr.Nebil YEŞİLOĞLU
Dr.Mahmut KAYALI
Dr.Bülent SAÇAK
Dr.Ali Tufan SOYDAN
Dr. Arzu ÖZCAN
Dr. Mehmet KÖKSAL
Dr. Tahsin GÖRGÜLÜ
Dr. Onur SÜMER
Dr. Serdar Bora BAYRAKTAROĞLU

HALEN GÖREV YAPMAKTA OLAN EĞİTİM KADROSU

Onursal Şef : Prof. Dr. Lütfü BAŞ
Şef : Prof. Dr. Mehmet Oğuz YENİDÜNYA
Başasistanlar :
Doç. Dr. Semra HACIKERİM KARŞIDAĞ
Op. Dr. Ayşin KARASOY YEŞİLADA
Uzmanlar :
Op. Dr. Kamuran Zeynep Sevim AYTUĞ
Op. Dr. Medeni Volkan KIYAK
Op. Dr. Memet YAZAR


EĞİTİM GÖRMEKTE OLAN ASİSTANLAR:

Dr. Selami Serhat ŞİRVAN
Dr. Fatih IRMAK
Dr. Deniz Özgür SUCU
Dr. Samiulhak SAMİN
Dr. Dağhan DAĞDELEN
Dr. Dilgem MAMMADOV
Dr. Erkan YÜCE
Dr. Muzaffer KURT


HEMŞİRELER

Sorumlu Hemşire: Şükran ÖZTÜRK

Hemşireler:
Hanife YAZICI
Nurcan Sıla KÖSECİK
Cennet KAYKISIZ
Kübra YÜKSEL
Süleyman PINARBAŞI
Ebru YILMAZ
Aylin MENGİ
M.Berna DOĞAN

Ameliyathane Hemşireleri:
Fatmagül GAYRETLİOĞLU ÖZTÜRK
Şirin MYUMYUM
Hatice KARASÜLEYMANOĞLU
Pınar ÇOLAK


Klinik Bilgi İşlem:
Duygu YAYLALI


Klinik Personelleri:
Aysel AKAY
Sinan TURAN
T.Hasan ULAŞIR
Cemal KİRLİBAL
Kemal ASLAN

Ameliyathane Personelleri:
Hamdi KOSER
Halil KARAKAYA

Klinik telefonu: 0 212 225 94 84

Poliklinik randevu alımı :0212 4440328