POLİKLİNİKLERİMİZ

 • Ağrı Polikliniği
 • Aile Planlaması Polikliniği
 • Anestezi Polikliniği
 • Aşı Merkezi
 • Beslenme Polikliniği
 • Beyin ve Sinir Cerrahisi Polikliniği
 • Büyük Enfeksiyon Hastalıkları Polikliniği
 • Cildiye Poliklinikleri
 • Çocuk Cerrahi Hastalıkları Polikliniği
 • Çocuk Dahiliye Hastalıkları Poliklinikleri
 • Çocuk Diabet Polikliniği
 • Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Polikliniği
 • Çocuk Gastroenteroloji Polikliniği
 • Çocuk Hematolojisi Polikliniği
 • Çocuk Nefroloji Polikliniği
 • Çocuk Nörolojisi Polikilniği
 • Çocuk Onkolojisi Polikliniği
 • Çocuk Psikiyatri Polikliniği
 • Dahiliye Poliklinikleri
 • Diabet Eğitim Polikliniği
 • Diyabet Poliklinikleri
 • Endokrinoloji Polikliniği
 • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Poliklinikleri
 • Gastroentoroloji Poliklinikleri
 • Geriatri Polikliniği
 • Genel Cerrahi Poliklinikleri
 • Göğüs Hastalıkları ve Tbc. Polikliniği
 • Göz Poliklinikleri
 • Hemodializ Polikliniği
 • Hipertansiyon Poliklinikleri
 • Horlama Polikliniği
 • Kadın Doğum Poliklinikleri
 • Kbb Poliklinikleri
 • Medikal Onkoloji Polikliniği
 • Meme Polikliniği
 • Nefroloji Poliklinikleri
 • Nöroloji Poliklinikleri
 • Nükleer Tıp Polikliniği
 • Ortopedi Poliklinikleri
 • Osteoporoz Polikliniği
 • Periton Dializ Poliklinikleri
 • Psikiyatri Poliklinikleri
 • Radyasyon Onkoloji Poliklinikleri
 • Tıbbi Genetik Polikliniği
 • Üroloji Poliklinik
 • Üroloji Poliklinikleri
 • Yanık Polikliniği (Çocuk)
 • Psikodermatoloji Polikliniği
Copyright © Her hakkı saklıdır. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 34377 ŞİŞLİ / İSTANBUL Tel : +90 212 373 50 00 (60 hat) Faks : +90 212 224 07 72     info@sislietfal.gov.tr