Doç.Dr. Hasan Sinan Uslu
Ünvanı Uzman
Klinik Neonatoloji
Branş Neonatoloji Uzmanı
   
Doğum Tarihi: 29 Eylül 1969

Öğrenim Durumu:
Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Yüksek Lisans Tıp Fakültesi Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 1991
Tıpta Uzmanlık Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Sağlık Bakanlığı Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği 1996
Yan Dal Uzmanlık Neonatoloji Sağlık Bakanlığı Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği 2006
Doçentlik Neonatoloji Sağlık Bakanlığı Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği 2012

Tıpta Uzmanlık (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları) Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışmanı:
?Doğumsal kalça çıkığı açısından yüksek risk taşıyan yenidoğanların değerlendirilmesi?
Danışman: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU

Tıpta Uzmanlık (Neonatoloji) Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışmanı :
?Neonatal sepsisin atopi ve alerjik hastalıklar üzerine etkisi?
Danışman: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU

Görevler:
Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Asistan Dr. Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği 1992-1996
Uzm. Dr. (Başasistan) Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği 1996-1998
Uzm. Tbp. Atğm. Kasımpaşa Askeri Hastanesi, Çocuk Kliniği 1998-1999
Uzm. Dr. (Başasistan) Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği 1999-2003
Uzm. Dr. Ar. Gör. Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği 2003-2006
Uzm. Dr. Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Yenidoğan Kliniği 2007-2008
Uzm. Dr. Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği 2008-2012
Doç. Dr. Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği 2012-


Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları:
Dr. Umut Zubarioğlu, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Tezi, ?Yaşamın ilk dakikalarında sağlıklı term bebeklerde oksijen saturasyon düzeyi?, 2010.
Danışmanlar: Uz. Dr. Sinan Uslu, Prof. Dr. Asiye Nuhoğlu

Uz. Dr. Fatih Bolat, Yenidoğan Yan Dal Uzmanlık Tezi, ?Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatan hastalarda hastane enfeksiyonu: Surveyans çalışması?, 2010.
Danışmanlar: Uz. Dr. Sinan Uslu, Prof. Dr. Asiye Nuhoğlu

Uz. Dr. Serdar Cömert, Yenidoğan Yan Dal Uzmanlık Tezi, ?Preterm bebeklerde plasental histopatoloji ile neonatal mortalite ve morbidite ilişkisi?, 2010.
Danışman: Uz. Dr. Sinan Uslu, Prof. Dr. Asiye Nuhoğlu

Uz. Dr. Ömer Güran, ?Sağlıklı Term Yenidoğanların Yaşamlarının İlk Haftasındaki Normal Kan Basıncı Değerleri?, 2012
Danışman: Doç. Dr. Sinan Uslu, Prof. Dr. Asiye Nuhoğlu


Projelerde Yaptığı Görevler:

1- Türkiye?de Respiratuar Sinsityal Virus Enfeksiyonu Epidemiyolojisi Çalışması, Türk Neonatoloji Derneği Bilimsel Araştırma Projesi, EPI-07-02, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Proje araştırıcısı, 2008.

2- Uluslararası ?Effectiveness of New Formula For Premature And/Or Low-Birth Weights Babies? protocol number: Ct04-07 TR version no:08 çalışmasının ülkemizdeki bölümü olan ?Düşük Doğum Tartılı ve/veya Prematüre Bebekler İçin Güncel Bilimsel Önerilere Göre Geliştirilen Yeni Bir Preterm Mamasının Etkinliğinin Araştırılması? Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çok Merkezli Bilimsel Araştırma projesi, görev: araştırmacı, 2010.

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:
Türk Neonatoloji Derneği
İstanbul Tabip Odası

Ödüller, Takdir-Teşekkür belgeleri

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI ve BAŞBAKANLIK ? Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına 2008-2009 yılı İnsan Hakları Devlet Beratı ? 10.07.2009
T.C. BAŞBAKANLIK İnsan Hakları Başkanlığı - 2009 yılı İnsan Hakları Ödülü
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Teşekkür Belgesi ? 2010
T.C. Diyarbakır Valiliği Sağlık Müdürlüğü Teşekkür Belgesi ? Temmuz 2008
T.C. Diyarbakır Tabip Odası Teşekkür Şilti ? 16.07.2008
Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Teşekkür Belgesi ? 25.07.2008
XXV Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology ? Infection and Allergy Group ? 1.lik Ödülü ? 10-14 June 2006, Vienna, Austria
?33. Pediatri Günleri ve 12. Pediatri Hemşireliği Günleri? kapsamında düzenlenen ?Gürson Çocuk Sağlığı Vakfı? Bildiri Ödülü Yarışması ?İkincilik? ödülü ? 28-31 Mart 2011.
T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Yenidoğan Canlandırma Programı ile ilgili Teşekkür belgesi ? 19 Ocak 2011.
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ?Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşirelik Kursu? düzenlenmesi ve bilimsel katkılardan dolayı Teşekkür Belgesi, 2012

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı
Teorik

Uygulama


2010-2011

Güz

Bölgesel perinatal organizasyonda Diyarbakır Çocuk Hastanesinin yeri, Diyarbakır bölgesinde Neonatal transport

2


40Yenidoğan Üniversitesi Telekonferans Çalışmaları;

Polisitemide Güncel Yaklaşımlar

1


45


İlkbahar

Neonatal resusitasyon

2

2

20Canlandırmanın Başlangıç basamakları

1

2

20

2011-2012

Güz

Neonatal resusitasyon

2

2

25Neonatal resusitasyonda Özel durumlar

2

1

25II. Türk-Yunan Neonatoloji Dernekleri toplantısı

Persistent Pulmonary Hypertension of Newborn

1


200Prematüre bebeğin sorunları

2

 

30Vaka takdimi: Alobar Holoprozensefali

1


30Yenidoğan Sepsisi

1


20Transient Neonatal Methemoglobinemi

1


35


İlkbahar

YYBÜ?de enfeksiyon kontrol yöntemleri

2

 

20Yenidoğanda Yoğun Bakım Hemşirelik Kursu-Asit-Baz dengesi

1

1

25Yenidoğanda Yoğun Bakım Hemşirelik Kursu-Neonatal Transport

1

1

25