Doç.Dr. Dilek Toprak
Ünvanı Eğitim Sorumlusu ve İdari Sorumlu
Klinik Aile Hekimliği
Branş Aile Hekimliği Uzmanı
   
Doğum Tarihi: 23.07.1966
Doğum Yeri: Adana

Öğrenim Durumu:

İlk : Hayriye Kemal Kusun İlkokulu, Adana, 
Orta-Lise: Adana Anadolu Lisesi, 1977-1984
Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1984-1990
Tıpta Uzmanlık: Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği, 1995- 1998
Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve  Tez Danışmanı :
Tiroid Operasyonlarından Sonra Görülen Komplikasyonlar
Danışman: Doç. Dr. Nuri Aydın Kama 

Görevler:
Görev Unvanı Görev Yeri

Yıl

Dr.

Çobanlar Sağlık Ocağı, Afyonkarahisar

1990-1992

Dr.

Merkez 6 No?lu Sağlık Ocağı, Afyonkarahisar

1992-1993

Dr.

Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Afyonkarahisar

1993-1995

Dr.Arş.Gör.  

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara

1995-1998

Uzman

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Diyabet ve Hipertansiyon Polikliniği, Afyonkarahisar 

1998-2002

Öğr. Gör.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

2002-2003

Yrd. Doç.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

2003-2008

Doçent

Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

2008 (Aralık) ? 2009 (Temmuz)

Doçent

Bahçelievler Medical Park Hastanesi Check up ? Aile Hekimliği Polikliniği

2009 (Eylül)- 2010 (Ekim)

Doçent

Tarabya ASM

2010 (Kasım) - 2011

Doçent

Şişli Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği Eğitim Sorumlusu

2011- halen


Projelerde Yaptığı Görevler :

1- Sağlıklı Okul Çocuklarında Orofarenkste Bakteriyel Patojenlerin Taşıyıcılığı, Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu. Proje No: 051.TIP.23. Proje Yöneticisi, 2005
2- Afyon İlinde Sık Görülen Hastalıklar, Özürler ve Çevre Şartlarının Sağlığa Etkilerinin Belirlenmesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu. Proje No: 06.REK.01. Yardımcı Araştırmacı, 2006
3- Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Çeşitli Hastalıkların Yer ve Zamana Göre kümelenmesi Analizi: Afyonkarahisar Uygulaması, Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu. Proje No: 07.MUH.02, Yardımcı Araştırmacı, 2007 (tez)
4- ?Kardiyak Semptom Ve Bulguları Olmayan Bireylerde EKG Analizi? Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu. Proje No: 08.TIP Proje Yöneticisi, 2008

İdari Görevler :

1- Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanlığı 2003- 2009
2- Kocatepe Tıp Dergisi Editör Yardımcısı 2005- 2009
3- Tıp Fakültesi 6. Sınıf Koordinatör Yrd. 2005-2006
4- Tıp Fakültesi 6. Sınıf Koordinatörü 2006-2008
5- AKÜ Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Baş Koordinatör Yrd. 2006-2008
6- AKÜ, Aile Hekimliği Uyg. ve GSS Strateji Belirleme Komisyon Bşk. 2006- 2009
7- Tıp Fakültesi Birim Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu üyeliği 2007- 2009
8- Aile Hek. Dönüşüm Projesi Manisa-Afyon Uşak İl Koordinatörü, Sağlık Bak. 2005- 2008
9- AKÜ Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Komisyon Başkanlığı 2007-2009
10- Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği Bilimsel Danışma Kurulu üyeliği 2008- (halen)
11- Şişli Etfal EAH Aile Hekimliği Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu 2012- halen
12- Şişli Etfal EAH Akılcı İlaç Komisyonu üyesi 2011-halen
13- Şişli Etfal EAH Kalite Komisyon üyesi 2012 - halen

Yaptığı Tez Danışmanlıkları:
  • Pınar DOĞAN. ?Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğrencilerinin Organ Bağışı Hakkındaki Bilgi Tutum ve Davranışlarının Araştırılması? (2009).
  • Dr Esma Adalı Aksaç ?ASM?de Çalışan Aile Hekimleri ile Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi?nde Çalışan Hekimlerin Tükenmişlik Düzeylerinin Değerlendirmesi? (2012)
  • Dr Gökhan Özçelik ?Bitkisel Tedavi Kullanan Hastaların Sosyodemografik Özellikleri ve Bu Yöntemi Tercih Nedenlerinin Değerlendirilmesi? (2012)
  • Dr Çiğdem Sayır ?Sağlık Çalışanlarının Periyodik Sağlık Muayenesi Konusundaki Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi? (2012)
  • Dr. Deniz Torbalı  ?0-24 ay Arası Bebeği olan Annelerin Emzirme Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışları? (2012) 
  • Dr Binnur Tağtekin ?Aile Hekimliği Polikliniğine Başvuran Hastalarda Uyku Bozukluğu Sıklığı Ve Farklı Parametrelerle İlişkisinin Değerlendirilmesi? (2012)
  Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :
Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği 2000-halen
Afyonkarahisar Tabip Odası  (ATO)  2000-2009
İstanbul Tabip Odası  2009 - halen
The European Academy of Teachers in General Practice-EURACT. 2004-halen.
Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği (TRASD) 2004-halen
Aile Hekimliği Akademisi Derneği 2008-2009
İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İAHDER)  2010 - halen

Ödüller :
  • M. Eraslan, E. Maraşlı, S. Akyüz, Y. Ç. Kumbul, M. S. Şentürk, H. Günbak, Y. T. İçöz, D. Toprak. ?Sağlık Ocağına Başvuran Hastaların Sosyodemografik Özellikleri Ve Başvuru Şikayetlerine Göre Dağılımı?. AKÜ Tıp Fakültesi 2008 Öğrenci Sempozyumu, Başhekimlik Özel Ödülü.
  • Marakoğlu K., D. Toprak, S. Sahsıvar, S. Özdemir and D. Erdem Köroğlu. ?Smoking and Depression Symptoms among Medical Students in Turkey ? 2nd Congress of Association of General Practice/Family Medicine of South East Europe (AGP/FM SEE). Antalya-22-25 April 2010. (Best poster ?Motivational Award?).
  • Dr Esma Adalı Aksaç, D. Toprak  ?ASM?de Çalışan Aile Hekimleri ile Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi?nde Çalışan Hekimlerin Tükenmişlik Düzeylerinin Değerlendirmesi? 11. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Sözel Bildiri 2. lik ödülü (2012)